Chrudim (ČR)

Chrudim – mesto hudby a divadla

www.chrudim.eu

Ak by sme mali porovnať Svidník s mestom Chrudím na začiatok nám hneď napadne, že má dva-krát viac obyvateľov, konktrétne 24 tisíc. Mesto Chrudím sa nachádza tiež na východe krajiny, 110 km východne od Prahy. Rovnako ako Svidníkom aj v Chridímom preteká rieka a to Chrudimka, ktorá pramení v chránenej oblasti Žďárske vrchy (20 km J – JV).

 

Základným porovnaním však nekončíme, radi by sme Vám predstavili krásne mesto Chrudím, s ktorým Svidník udržuje partnerské vzťahy od roku 1997. Naše mestá si vymieňajú skúsenosti a inšpirujú sa v rôznych postupoch pri rozvíjaní miest. Kým Svidník je v nádhernom prostredí bohatom na vojenskú históriu, Chrudím je staré mesto, ktoré sa môže popýšiť tradíciou šírenia kultúry v meste.
Prvé doklady o osídlení mesta sú archeologické materiály z prelomu 5. – 4. tisícročia p. n. l. Mesto sa formovalo ako priemyselné stredisko pod Přemyslom Otakoarom II., neskôr sa pripojilo k husitom, ale najväčší rozkvet mesta bol okolo roku 1527. V roku 1620 doplatil Chrudim na svoje sympatie k českému kráľovi Fridrichovi Falckému. Hospodársky úpadok bol i odrazom jezuitského vplyvu, z ktorého sa mesto vymanilo až na rozhraní 18. a 19. storočia. Vzniká Wiesnerova strojarenská továreň(r. 1855) a v roku 1876 Popperova továreň na obuv. Po II. svetovej vojne v meste vznikajú dva veľké priemyselné závody Transporta a Evona v pôvodných podnikoch (Wiesnerove strojárenské továrne a Popperove továrne).
Čo nám vo Svidníku chýba a Chrudím tým disponuje je železničné prepojenie, mesto leží na železničnej trati Pardubice – Havlíčkův Brod.
V meste je 6 základných škôl, 1 umelecká škola, 2 stredné súkromné školy, 6 stredných štátnych škôl a 3 odborné učilištia.
Obyvatelia mesta Chrudím majú vzťah k umeniu a to je výrazne podporované aj akciami a súbormi v meste. Tradičnými kultúrnymi akciami sú v meste prehliadky amatérskych bábkových súborov – Loutkařská Chrudim a Chrudimské hudobné piatky – koncerty vážnej hudby. Z mesta pochádzajú aj významné osobnosti hudby – Bohumil Benoni(1862-1942) a Rudolf Vonásek(1914). V meste sú i dve hudobné telesá – symfonický orchester a dychová hudba „Chrudimské besedy“.
Od roku 1801 sa hralo v Chrudime divadlo. V roku 1931 sa začala stavba novej budovy mestského divadla. V meste je amatérsky divadelný súbor „Štěpánek“ a spevácky zbor „Slavoj“, ktorý bol založený v roku 1856. Expozícia Okresného múzea je zameraná na národopisnú problematiku okresu a prírodovedné zbierky. Múzeum bábkarských kultúr je svojim spôsobom jedinečným v európskom merítku, takisto ako Kabinet EX – LIBRIS, ktorý je detašovaným pracoviskom Pamätníka národnej písomnosti v Prahe.
Chrudím, tak ako aj Svidník má aj možnosti športového vyžitia. Nájdete tu dva futbalové štadióny, jednu umelú plochu, tenisové kurty, viacúčelovú športovú halu, letnú plaváreň, plavecký bazén a plochu dráhu.

Predstavitelia mesta Svidník sa aj s týmto družobným mestom dohodli na cezhraničnej podpore a priateľských vzťahoch, ktoré zahŕňajú oblasti zdravotníctva, kultúry, životného prostredia, cestovného ruchu, samosprávneho riadenia i pomoci pri živelných pohromách.

Krása tohto mesta je jedinečná, a preto nezabudnite sa cestou okolo zastaviť a vychutnať si zákutia Chrudíma na vlastnej koži.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.