Elektronická tabuľa

Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu „Nadstavba bytového domu – vchod č.15 , na ulici Sov. hrdinov č. súp. 374
23. 05. 2017 | viac
Pozvánka pre predajcov nepotravinového sortimentu na predajné trhy konané pri príležitosti osláv 13. ročníka „Dni Svidníka“
19. 05. 2017 | viac
Výrub drevín v ochrannom pásme pre líniovú stavbu V472-výstavba novej el. linky V472b
19. 05. 2017 | viac
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu „Obchodný a administratívny objekt – prístavba a nadstavba“
19. 05. 2017 | viac
Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pracovnú pozíciu právnik s úväzkom 1 a predpokládaným nástupom od 12. júna 2017
18. 05. 2017 | viac
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Doplnkové objekty k rodinnému domu
16. 05. 2017 | viac
Oznámenie o začatí územného konania na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Svidník – prekládka a úprava VN kábla V472“
16. 05. 2017 | viac
Prerušenie distribúcie elektriny Svidník 0
11. 05. 2017 | viac
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby "Cyklistický chodník Svidník - Nábrežná - Festivalová ulica"
11. 05. 2017 | viac
Informácia o voľnom pracovnom mieste v Detskom domove Svidník – „profesionálny rodič“
11. 05. 2017 | viac
Zámer na prenájom časti pozemku vo výmere 30 m2, na Ul. Sov. hrdinov
11. 04. 2017 | viac
Štatistické zisťovanie 2017
10. 04. 2017 | viac

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.