Elektronická tabuľa / Majetok mesta Svidník schválené MsZ na odpredaj spôsobom obchodnej verejnej súťaže

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.