Jaroslaw (PL)

Jaroslaw

www.jaroslaw.pl

prezentácia mesta Jaroslaw 

 Vedenie mesta Svidník 25. októbra 2013 urobilo ďalší krok k otvoreniu sa zahraničným partnerom a podpísalo zmluvu s poľským mestom Jaroslaw. Blízkosť našich miest i príbuznosť jazykov robia z poľských miest našich najbližšich parnterov a tak to je aj v prípade tohto spojenia.

 

 

Jaroslaw je krásne mesto s históriou siahajúcou až do čias praveku a z názvom, ktorého pôvod sa viaže s Veľkou Moravou a oblasťou Jaroslavľ. Jarosław je mesto v Podkarpatskom vojvodstve. Nacháza sa na železničnj trati mezi Rzeszóvom a Premyslom, bližšie k druhému uvedenému sídlu. S viac než 40 tisícami obyvateľov je hlavným mestom okresu (Powiatu).

Mesto založil Jaroslaw I. múdry v 11. storočí a behom stredoveku se úspešne rozvíjalo. Neskôr ho však vyplienili Tatari. Rozvoj prinesla hlavne železnica vybudovaná za vlády Rakúsko-Uhorska v 19. storočí. Mesto má veľké množstvo kostolov, zrekonštruované historické jádro a systém podzemných chodieb (katakomb).

Zmluvná spolupráca medzi našími mestami sa týka kultúrnej, spoločenskej a hospodárskej oblasti. Veríme, že aj spojenia so zahraničnými partnermi pomáhajú rozvoju nášho mesta, prinášajú nové možnosti pre podnikanie a otvárajú priestor pre ekonomickú prosperitu. Sme radi, že aj takýmto spôsobom šírime povedomie o našom meste v zahraničí a v mene Jasoslawčanov Vás srdečne pozývame na návštevu ich mesta počas voľných dní.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.