Aktuality

Ladislav Suchytra prijatý primátorom mesta Svidník
15. 08. 2018 | viac
Krásne životné jubileum Jána Čabiňáka
15. 08. 2018 | viac
Mesto Svidník navštívil Vladyka Michael (Dahulich), pravoslávny arcibiskup pôsobiaci v New Yorku a v New Jersey
15. 08. 2018 | viac
Dnes je zajtra - rešpektujeme zelené dedičstvo
13. 08. 2018 | "Dnes je zajtra - rešpektujeme zelené dedičstvo" Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu cez Karpatský euroregión ako súčasť Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020 viac
Michal Hudák oslavuje výnimočné životné jubileum
01. 08. 2018 | viac
Zateplenie MŠ na Ul. Ľ. Štúra je predo dvermi.
01. 08. 2018 | viac
Mesto Svidník sa stáva súčasťou Národného projektu na pomoc obetiam trestných činov
27. 07. 2018 | viac
Základné školy sú športovo dovybavené novými pomôckami
25. 07. 2018 | viac

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.