Aktuality

25 výročie založenia Strednej zdravotníckej školy milosrdného Samaritána vo Svidníku
22. 02. 2017 | Pri tejto príležitosti sa 22. februára v areáli školy uskutočnila svätá omša a slávnostný program, spojený so slávnostnou recepciou. Pozvanie na túto slávnosť prijal aj primátor mesta Svidník Ján Holodňák, ktorý pri tejto príležitosti daroval súčasnému riaditeľovi školy Tomášovi Magdziakovi Ďakovnú plaketu za rozvoj školstva v meste Svidník.viac
Výstava Martina Iľova "Umenie v dreve" v POS Svidník
18. 02. 2017 | viac
Miroslav Bilý si prevzal Cenu primátora pri príležitosti krásneho životného jubilea
16. 02. 2017 | Pri tejto príležitosti bol prijatý primátorom mesta Ing. Jánom Holodňákom, ktorý mu za významný prínos v oblasti ochrany pred požiarmi v meste Svidník poďakoval a odovzdal Cenu primátora i kyticu kvetov.viac
Hlavný kontrolór mesta Svidník oslávil životné jubileum
13. 02. 2017 | viac
Okres Svidník patrí k najbezpečnejším okresom na Slovensku
10. 02. 2017 | viac
MUDr. Marián Baja si prevzal Cenu primátora
07. 02. 2017 | viac
Denné centrum informovalo o svojich aktivitách
07. 02. 2017 | viac
Mesto Svidník na Dňoch Ukrajiny v Košiciach
26. 01. 2017 | Dni Ukrajiny sú veľkým projektom, ktorý reálne prispieva k rozvoju slovensko-ukrajinských vzťahov v oblasti kultúry, ekonomiky, hospodárstva, športu i cestovného ruchu.viac
KST Beskyd v tomto roku oslávi 90 rokov od svojho založenia
25. 01. 2017 | Oslavy 90. výročia turistiky v meste Svidník pripadnú na posledný májový týždeň 26. – 27. 5. 2017.viac
Slávnostné prijatie jubilantov - január 2017
23. 01. 2017 | Ku krásnemu životnému jubileu poprial primátor všetkým jubilantom pevné zdravie, veľa radosti i dostatok lásky od svojich najbližších a venoval im Pamätný list, kytičku a malú pozornosť.viac
Uvítanie detí do života - január 2017
23. 01. 2017 | V obradnej miestnosti MsÚ Svidník sa v pondelok 23. januára konal slávnostný obrad uvítania detí do života a zapísanie rodičov do Pamätnej knihy mesta Svidník.viac
Oslavy 72. výročia oslobodenia mesta Svidník
20. 01. 2017 | Pietne akty pripomínajúce hrdinstvo a obete československých a sovietskych vojakov sa najskôr uskutočnili v areáli Pamätníka Sovietskej armády vo Svidníku, potom pokračovali na Pamätníku 1. československého armádneho zboru na Dukle a napokon boli ukončené pri soche armádneho generála Ludvíka Svobodu.viac
Novoročné stretnutie s vedením JDS Svidník
20. 01. 2017 | viac
Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity vo Svidníku
20. 01. 2017 | Hlavnou témou stretnutia bola rómska problematika, týkajúca sa najmä vzdelávania rómskej komunity, zamestnanosti a bývania.viac
Vedomostná súťaž "Z histórie svidníckeho regiónu 2017"
20. 01. 2017 | Víťazom vedomostnej súťaže sa stala Cirkevná základná škola sv. Juraja, druhé miesto si odniesla ZŠ Karpatská a tretiu priečku obsadila ZŠ 8. mája.viac

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.