Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Aktuality

Ladislav Suchytra prijatý primátorom mesta Svidník
15. 08. 2018 | viac
Krásne životné jubileum Jána Čabiňáka
15. 08. 2018 | viac
Mesto Svidník navštívil Vladyka Michael (Dahulich), pravoslávny arcibiskup pôsobiaci v New Yorku a v New Jersey
15. 08. 2018 | viac
Dnes je zajtra - rešpektujeme zelené dedičstvo
13. 08. 2018 | "Dnes je zajtra - rešpektujeme zelené dedičstvo" Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu cez Karpatský euroregión ako súčasť Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020viac
Michal Hudák oslavuje výnimočné životné jubileum
01. 08. 2018 | viac
Zateplenie MŠ na Ul. Ľ. Štúra je predo dvermi.
01. 08. 2018 | viac
Mesto Svidník sa stáva súčasťou Národného projektu na pomoc obetiam trestných činov
27. 07. 2018 | viac
Základné školy sú športovo dovybavené novými pomôckami
25. 07. 2018 | viac
Svidník – mesto pre všetkých
25. 07. 2018 | viac
Vyjadrenie úcty dlhoročnej zástupkyni na ZŠ na Ul. 8. mája
18. 07. 2018 | viac
Otec Ján Pajkoš oslávil životné jubileum
18. 07. 2018 | viac
Doplnený kamerový systém je už spustený
12. 07. 2018 | viac
Kaplán Pavlovský sa lúči so Svidníkom
11. 07. 2018 | viac
Návšteva podpredsedu vlády Richarda Rašiho
11. 07. 2018 | viac
Dni Svidníka 2018
06. 07. 2018 | viac
Primátor Football Cup 2018
29. 06. 2018 | viac
Ocenenie úspešných deviatakov primátorom mesta
29. 06. 2018 | viac

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.