Rakhiv (UA)

Rachov

 www.rakhiv.com

Našim susedným štátom je Ukrajina a našim partnerským mestom Rachov na Ukrajine. Toto mesto so 17 tisícami obyvateľov je od nás vzdialené 328 km a už 40 rokov je družobným mestom Svidníka. Ak by ste ho hľadali na mape, nájdete ho na severovýchode zakarpatskej oblasti ako hornaté mestečko Priateľstvo a spolupráca medzi Svidníkom a Rachov sú roky budované hlavne v oblasti kultúry a športu. Navštevujú sa naše súbory, ale aj študenti svidníckeho gymnázia a rachovskej strednej školy č.1 a mestský predstavitelia počas významných udalostí. Krása tohto mesta tkvie v jeho bohatej prírode a dlhej histórii.

Rachov je mesto, ktorého korene siahajú do čias doby bronzovej, založenie mesta sa však počíta od roku 1447. Okolo názvu mesta sú dve legendy a obe súvisia s počítaním majetku a rozdeľovaním bohatých a chudobných ľudí. Obyvatelia sa v tejto oblasti zaoberali hlavne chovom dobytka, rybolovom a včelárstvom. Z malých chatrčí sa začali stavať väčšie domy.
Rachov sa vyznačuje bohatou faunou a flórou a vďaka výbornej polohe je jedným zo známych turistických miest Ukrajiny. Vegetácia v tejto oblasti je veľmi rozmanitá, pretože prechádza vertikálne od dubového porastu až po horské pasy.
Rakhiv – Rachov po porážke v bitke s Turkami v sa stal okupovaným mestom. Obyvatelia Rachova sa podieľali na ľudových povstaniach a jedným z najstatočniejších bol Ivan Rakhivskij. Postupne sa Rachov rozvíjal a zväčšoval, pribúdali remeslá. Prvý drevený most bol postavený v roku 1782, v tej dobe mesto pulzovalo ekonomickým, politickým a kultúrnym životom. V meste prekvitalo hospodárstvo, chovali sa väčšie stáda kráv, oviec a kôz, trhoviská predávali viac remeselných výrobkov, dobytka a soli.
Rachov sa stáva okresným mestom vďaka obchodnej ceste, ktorá cez neho viedla a vďaka rozvíjajúcemu sa hospodárstvu. Zmena do Rachova prišla po buržoáznej revolúcii v roku 1853 kedy sa zrušilo nevoľníctvo a s rakúsko-uhorskou monarchiou sa zaviedlo prenajímanie lesov a pozemkov pre roľníkov. Koniec 19 st. znamenal pre Rachov budovanie železničnej trate a dôležitosť postavenia v kraji.
Bohužiaľ, I sv. vojna priniesla utrpenie a hladovanie obyvateľstva. Postupne spamätávanie sa občanov mesta a súčasť Československa ponechalo Rachovu jeho postavenie a naďalej zostáva centrom obvodu. Po oslobodení mesta po II. sv. vojne je Rachov okresným mestom, disponuje administratívnymi budovami, okresnou nemocnicou, knižnicou, budujú sa školy a jeho prírodné krásy sú zaradené do dedičstva UNESCO. Počas trvania sovietskeho štátu sa mesto stáva priemyselným a kultúrnym centrom, podniká sa v lesníctve a drevárstve. V meste vznikla folková kapela piesni a tancov „Carp“ a orchester ľudových nástrojov guzul.


Predstavitelia Svidníka i Rachova sa dohodli, že budú rozvíjať a upevňovať medzinárodnú spoluprácu a vymieňať si skúsenosti predovšetkým v oblasti ochrany životného prostredia, cestovného ruchu, vzdelávania, kultúry a športu. Vzájomná pomoc je však dohodnutá aj v oblasti živelných pohrôm, v rozvoji malého a stredného podnikania, ochrany prírody, v pôdohospodárstve a vo výmene skúsenosti z fungovania samospráv, zdravotníctva a sociálnej pomoci.

 

 


 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.