Swidnik (PL)

Swidník

www.swidnik.pl

Nemyslíte si, nie je to omyl, aj naši poľskí susedia majú mesto Swidnik. Poľské mesto je na juhovýchode Poľska vzdialené od nás 300 km. Mesto je široko-ďaleko známe pre svoju výrobu vrtuľníkov a tiež motocyklov.

 

 

Prvá zmienka o Swidnik je z roku 1392, kedy bolo mesto uvedené ako Veľký Swidnik. V roku 1450 sa objavilo meno obce Świdniczek a v roku 1795 je dedina s názvom Swidnik súčasťou rakúskeho oddielu. Neskôr bol Swidnik pripojený k vojvodstvu Varšavy.
Výstavba železníc v roku 1877 priniesla Swidniku prvý vlak. Vojna urýchlila aj výstavbu letiska, ktoré bolo dokončené 1937. V meste sa zahájila aj výstavba školy na protivzdušnú obranu. Vojnou bolo letisko zničené, ale hneď po nej v roku 1949 sa začala výstavba továrne na výrobu vzduchotechniky. Neskôr sa dedina začala rozširovať a pribúdali bytové domy a v roku 1954 bolo vydané povolenie na užívanie pomenovania mesto. Mesto Swidník sa rozrástlo na 7 tisíc obyvateľov. Swidnik sa množstvom pracovných príležitostí rýchlo vyvíjal a začal sa formovať ako typické socialistické mesto. Rozvoj mesta prinášal so sebou aj vznik mnohých inštitúcií ako sú školy, kliniky, nemocnica, kiná a prvý kostol v roku 1977. V roku 1960 bol počet obyvateľov 11 tisíc a v roku 1970 už 20 tisíc.
Mesto Swidník sa zapojilo do štrajkov v roku 1980, ktoré prebiehali v regióne. Mnoho obyvateľov sa pridružilo k spolku „solidarita”, ktorý vyjadroval nespokojnosť so situáciou a so zavedeným stanným právom. Po zmene režímu v roku 1989 sa Swidnik opäť rozšíril o niekoľko osád.
Symbolom mesta sa stal vrtuľník SM-1, ktorý doteraz používajú poľskí piloti.

Naši mestskí predstavitelia sa s poľským mestom Swidník dohodli na vzájomnej podpore a udržiavaní priateľských vzťahov. Náš Svidník a ten poľský sa navštevujú pri významných mestských podujatiach a pri vymieňaní si názorov a skúseností v oblasti životného prostredia, školstva, kultúry, cestovného ruchu, pôdohospodárstva i pri riadení samosprávy.
 


 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.