Informácie v zmysle ústav. zákona NR SR č. 357/2004 Z. z.

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.