Žiadosti a tlačivá

Možnosť stiahnutia tlačív vo formáte DOC.

Odbor sociálny, zdravotný, podnikateľskej činnosti a obchodu

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Matrika

Odbor výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja

 

Odbor finančný a správy majetku

 

 Odbor školstava, kultúry, športu a mládeže 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.