Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

 

Link MV SR: Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

Zákon č. 180/2014 Z.z. z 29. mája 2014 
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Poučenie o spôsobe hlasovania pre voliča,
ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a požiadal o voľbu poštou

 

 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (OVK) primátorovi mesta Svidník: pavel.gojdic@svidnik.sk

Elektronická adresa na žiadosť o voľbu poštou pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia: adriana.zajarosova@svidnik.sk

Elektronická adresa na žiadosť o voľbu poštou pre voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky: volby@minv.sk

Aplikácia na zjednodušenie hlasovania vo voľbách do NRSR zo zahraničia alebo mimo miesta trvalého bydliska: https://volby.digital/

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.