Vrbas (RS)

Vrbas

 www.vrbas.net

 

Krása mesta spočíva v jeho poznaní, ale spoznať mesto znamená v ňom žiť, preto by sme mohli povedať, že najviac človekvie len o priestore, v ktorom sa denno-denne pohybuje. My sa môžeme snažiť aspoň priblížiť k poznaniu nových kútov sveta a jedným z takých kútom je aj Srbsko a ňom mesto Vrbas.

 

Mesto Vrbas patrí k južnej časti okresu Bačka. Mesto sa skladá pôvodne zo siedmych obcí a žije v ňom takmer 46 tisíc obyvateľov. Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1387, ale archeologické výskumy potvrdzujú, že história mesta siaha oveľa hlbšie. Poli nájdené staré pohrebiská, či pozostatky osád s prútenými múrmi domov. S príchodmi Keltov na začiatku štvrtého storočia sa začala éra výroby nástrojov a zbraní zo železa, rovnako ako razenie platidiel. V tejto oblasti bola vybudovaná keltská pevnosť Čarnok, ktorá bola obchodným strediskom a dostala tiež obrannú funkciu. Oblasť bola blízko rímskej ríše, a tak jej vplyv bolo cítiť, zároveň sú badateľné aj grécke kultúrne vplyvy. Z novodobej histórie sa dozvedáme o meste hlavne z daňových záznamov alebo z finančného registra, či zoznamu vojakov. V roku 1720 sa začali rozsiahlé zmeny v etnických vzťahoch. Postupne sa začala oblasť obsadzovať Rusmi, Nemcami i Maďarmi. V 19. storočí sa Vrbas začal výraznejšie rozvíjať. Stavbou železnice a kanalizácie sa stal Vrbas priemyselným a obchodným centrom. Tak ako celú Európu aj túto oblasť zasiahli svetové vojny. Hlavne v II. sv. vojne boli obyvatelia Vrbasu okupovaný nemeckou agresiou. Mesto Vrbas bolo oslobodené v októbri 1944 od fašizmu. 
 

Družba medzi Svidníkom a srbským mestom Vrbas je na báze vzájomného rešpektovania sa a predávania si skúsenosti v spoločenských oblastiach. Naši mestskí predstavitelia navštevujú Vrbas pri významných udalostiach mesta a zároveň ich pozývame na naše mestské akcie.
Mestá sa podpisom dohodli na podpore a pomoci v oblastiach ochrany životného prostredia, cestovného ruchu, vzdelávanie, kultúry, zdravotníctva, pôdohospodárstva, ochrany prírody, v rozvoji malého a stredného podnikania, v pomoci pri živelných pohromách i pri riadení samosprávy.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.